Velkommen til Vanntanken

Vanntanken er et konsept som gir lokalsamfunn muligheten til å bidra i e av verens viktigste oppgaver: Sørge for alle på kloden har nok rent vann. Dette gjøres gjennom at lokalsamfunn får ansvar for konkrete prosjekter der de kan følge status og se at det nytter. Vanntanken Norge legger til rette for at dette kan fungere.

Om koseptet

Vanntanken er en idé om at en bygd her hjelper en bygd der slik at flere får tilgang på rent vann. Vi har fire viktige prinsipper.

Nyheter

Kontakt


Sosiale media

©